Under våren gick inte socialtjänsten i Grums vidare med flera barnavårdsärenden som behövdes utredas. Det här har nu anmälts enligt lex Sarah.