Skyfall i Göteborg med omnejd • Stora förseningar på E6 och i tågtrafiken.