Stora Enso planerar att stänga en av sina pappersmaskiner i Hylte vilket betyder att 140 medarbetare kan bli av med jobbet. Det motsvarar ungefär en tredjedel av personalstyrkan.