Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm är avspärrad och Medborgarhuset är utrymt. Det är oklart vad de stora avspärrningarna beror på.