En stor vattenläcka har skett vid Trandöbron i Borås. Räddningstjänsten har varit på plats och spärrat av vägen.