En stor vattenläcka har inträffat på en av matarledningarna till kommunen. Boende i Nödinge uppmanas att spara på vattnet genom att till exempel undvika att duscha och inte spola efter varje toalettbesök. I nuläget är det oklart vad som orsakat läckan.