Sex i regeringen har avsatts eller själva avgått från sina poster.