Startade i samband med explosioner från ammunitionslager.