Väntetiden från ett första läkarbesök till diagnos vid misstänkt hudcancer varierar stort i landet, rapporterar Dagens Medicin.