Under torsdagen är trafikläget besvärligt i stora delar av Västerbotten, till följd av plötslig ishalka som uppstått när regn fallit på kalla vägbanor.