SMHI har utfärdat en risk för gräsbränder i hela Västmanland. Vid eldning utomhus gäller extra försiktighet.