En stor skara motståndare till Västlänken har samlats i centrala Göteborg.Detta med anledning av att kommunstyrelsen ska ha möte under kvällen.