Under det senaste året har Socialtjänsten i Söderhamn har fått in en tydlig ökning av anmälningar som handlar om våld i hemmet, brister i hemmiljön och beteendeproblem hos barn och unga. Orsaken tros vara coronapandemin.