Antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) gällande banker ökade med 85 procent förra året. Även det totala antalet anmälningar till nämnden från missnöjda konsumenter ökade jämfört med året före. År 2018 inkom 17 575 ärenden till ARN vilket är en ökning med 3 212 ärenden från 2017.(TT)