41 personer med corona vårdas nu på sjukhus inom Region Östergötland, det är nästan en fördubbling jämfört med antal patienter igår.