Antalet skogsbränder har ökat kraftigt i Sverige under den senaste femårsperioden. Det visar statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.