Efter Mark-och miljööverdomstolens avgörande i våras, som slog fast att en skogsägare som nekats avverka fjällnära skog har rätt till ekonomisk ersättning, har ansökningarna om att få avverka ökat. Ökningen gäller både antal och areal.