Barns tandhälsa beror på vilken bakgrund deras familj har. Förskolebarn som växer upp i familjer som är socialt utsatta har fyra gånger ökad risk att få kariesskador, jämfört med barn i familjer med bättre levnadsvillkor.