Under två dygn i helgen testar MTE, Motor- och transportenheten i Värmland och Närke, sin förmåga att stötta samhället vid olika kriser. – Den här övningen betyder jättemycket för oss, det är första gången vi övar alla samtidigt och får en helhet, säger chefen för MTE Värmland/Närke, Jonny Mattsson.