Polisen genomförde under söndagen en insats riktad mot yrkestrafik på E6 utanför Falkenberg. Fokus låg på alkohol och droger.