Vättern är vattentäkt för flera hundratusen människor. Ett utsläpp av olja, diesel eller bensin kan få svåra konsekvenser. Under torsdagen var det en stor övning utanför Visingsö för att hantera ett större utsläpp av olja. Vid övning används popcorn.