Det pågår just nu en stor driftstörning hos bland annat Umeå Taxi. Det påverkar alla resenärer som har bokat taxi, färdtjänst eller skolskjuts. – Vi ser inte bokningar och inte heller våra bilar, så vi famlar lite i mörker, säger Mikael Thyni, platschef på Umeå Taxi.