Det saknas högskoleutbildade förskollärare i hela landet, enligt en rapport från Lärarförbundet. Enligt förskollärarna själva handlar dock problemet om att inte tillräckligt många vill utbilda sig. – Det är kanske inte ett jätteattraktivt arbete. Det är ett tufft arbete. Det är en arbetsbelastning som är otroligt hög. Lönen är rätt dålig, och det gör inte det mer attraktivt att söka sig till...