Bristen på deltidsbrandmän är påtaglig över hela Sverige, trots att det har varit ett faktum i över 20 år. Situationen påverkar både beredskapen och insatsförmågan. – Det är fortsatt bekymmersamt, konstaterar Anders Edstam, enhetschef på MSB.