En balkongbrand har härjat i ett bostadshus i Sundbyberg. Tre brandstationer ska vara inkopplade i släckningsarbetet.