Vi behöver göra annorlunda. Sverige kan bättre. Varje människas unika värde måste beaktas. Jag menar att avvisningarna till Afghanistan ska stoppas till dess en uppföljning och utvärdering av genomförda utvisningar har gjorts, skriver Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift.