EU vill cementera fast oss i den skadliga styrningen av familjer.