Det råder stopp i trafiken på tunnelbanans gröna linje mellan Abrahamsberg och Råcksta efter en olycka.