Det råder stopp i trafiken på E6.Anledning är en olycka mellan två personbilar.