På grund av ett läckage från en lastbil är det stopp på E4 i södergående riktning i höjd med Myre. Trafiken har fått ledas om.