Det är stopp på E4 söder om Markaryd i södergående riktning och det finns risk för köer nu på måndagsmorgonen.