Två personbilar har krockat söder om Lund i höjd med Bergströmshusen. Det är stopp i båda riktningarna på E22 från trafikplats Kronetorp till trafikplats Lund Södra, uppger Trafikledningsområde Syd.Bilister uppmanas ta en annan väg. Köerna växer snabbt.