Tunnelbanetrafiken på gröna linjen mellan Abrahamsberg och Råcksta står still efter en olyckshändelse på tisdagsmorgonen, enligt SL.Bussar ersätter tills vidare trafiken på sträckan.