Det är just nu totalstopp i trafiken på väg 113 utanför Eslöv, mellan Borlunda och Gårdstånga.