Det är stopp i tågtrafiken på grund av en olyckshändelse i Älmhult. Tågtrafiken mellan Hyllie och Stockholm påverkas av stoppet.Resenärer på norrgående tåg har fått uppgifter från SJ att det kan röra sig om minst två timmars förseningar.