Inga tåg kan för närvarande trafikera Kontinentalbanan söder om Östra Grevie på grund av en brand vid banvallen.