Det är stopp i spårvagnstrafiken mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Brunnsparken/Nordstan. Enligt Västtrafik rullar trafiken igen vid 15:30.