Det är stopp i spårvagnstrafiken på linjerna 6 och 8 vid Ejdergatan, uppger Västtrafik.– Det började brinna i kontaktledningen på taket, men det var släckt när vi kom fram, säger Bosse Florell, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten.Vagnen har utrymts.