Flödet av rysk naturgas i en av de ledningar som går via Ukraina till Europa har stoppats. Det är första gången leveranserna av gas via Ukraina stryps sedan den ryska attacken mot grannlandet den 24 februari.