Det råder stopp i pendeltågtrafiken mellan Södertälje centrum och Tumba efter att en kontaktledning rivits ned.