Det råder stopp i pendeltågstrafiken mellan Södertälje centrum och Tumba efter att en kontaktledning rivits ned.