Det är just nu stopp i pendeltågstrafiken efter ett omfattande signalfel. Alla pendeltågslinjer är påverkade.