Det är just nu stopp i trafiken i båda körriktningar på riksväg 40. Det är efter att en personbil kört in i mitträcket och prognos för när vägen kan öppna upp igen saknas.