Tidigare satte Mark och miljödomstolen stopp för den planerade äventyrslekplatsen på Skutberget i Karlstad. Beslutet överklagades av Stadsbyggnadsnämnen och Teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun. Mark- och miljööverdomstolen har nu beslutat att inte pröva ärendet, och domen står därmed fast.