”Starkare stöd från Nato ett sätt att förkorta kriget” • Föreslår fond på 100 miljarder euro.