Elever som har en så kallad språkstörning har ofta svårt att få extrastöd i skolan. Enligt en ny kartläggning gör det att många av de här eleverna har svårt att klara undervisningen.