SSF ger 30 miljoner kronor i forskningsanslag till ukrainska forskare inom teknik, medicin och naturvetenskap. Anslaget ska möjliggöra för forskarna att fortsätta sitt arbete vid Svenska universitet och forskningsinstitut – trots att de tvingats fly kriget. – Tror det spelar stor roll mentalt för de här forskarna, säger Gunnar Svensson, prefekt på institutionen för material- och miljökemi vid...