Stockholms stad har överklagat Mark- och miljödomstolens dom som stoppade Nobelbygget på Blasieholmen.