Under 2018 har de digitala vårdbesöken i Stockholms läns landsting mer än fördubblats jämfört med förra året, och det innan året ens är slut. Daniel Forslund (L) är för digitalisering inom vården men menar att besöken ändå är ett bekymmer.