Daniel Helldén: ”Det är ohållbart” • Antalet kan komma att minskas dramatiskt.